myklestadmedia.com ConcreveCube

myPortfolio

Her er en oversikt over hva jeg har drever med det siste halvåret av webdesign og -utvikling. Noen av prosjektene kommer aldri til å bli ferdig, og restem var det aldri meningen skulle bli det.
Først og fremst eksistrerer disse for treningens skyld, og for å vise at jeg stadig jobber og lærer meg nye ting.

til portfolio...

myProfile

Her finnes informasjon om min skolegang, arbeidserfaring, familie, hobbys og mer til.
Link til analog papir-CV.

lær mer om meg...

myPassion

Standariserte, Dynamiske og Interaktive, Tilgjengelige og Fleksible websider.
Stikkord: (x)html, CSS, PHP, SQL, AJAX, Javascript, Flash Catalyst, XML, ASP.NET, Rails, mm.

les mer...

2009  ©   e_mykle | mail: egil(at)myklestadmedia.com
get Firefox!

Still using Internet Explorer? How about finally upgrading to a mature browser like FireFox, Opera or Safari instead??
Then you wont miss out on cool features like transparency, rounded corners and text-shadow.
Visit Alternative Browser Alliance , to install , or